Hoang Hung

Khoa Nội Tiết - Đái Tháo Đường Bệnh viện Bạch Mai