Nguyễn Quang Bảy

Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, BV Bạch Mai